Our services

Energy Consultant

การให้บริการครบวงจรด้านการจัดการพลังงานตามกฎหมาย พร้อมให้คำปรึกษา และตรวจวิเคราะห์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

Audit   Audit 

Audit   Management

Audit   Building Energy Code /Green Building

Audit   A/C System

Innovation Design

บริการด้านการออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือ/เครื่องจักรด้านวิศวกรรมเพื่อผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การค้นคว้าวิจัยชิ้นส่วนอุปกรณ์งานวิศวกรรมทั้งในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

Audit   Food Processing Machine

Audit   Engineering Tool 

Audit   System Design

Audit   Automation machine